X
Hallo, 
Wij hebben uw winkelmandje bewaard met de laatste artikelen die u hebt toegevoegd. 
U kunt deze op elk moment ophalen en uw aankoop afronden!
Hallo, 
Wij hebben uw winkelmandje bewaard met de laatste artikelen die u hebt toegevoegd. 
U te identificeren of uw account te maken en uw aankoop afronden!
We hebben ons privacybeleid bijgewerkt om de bescherming van uw persoonsgegevens te blijven verbeteren. Meer weten.
X
Hallo, 
Wij hebben uw winkelmandje bewaard met de laatste artikelen die u hebt toegevoegd. 
U kunt deze op elk moment ophalen en uw aankoop afronden!
Hallo, 
Wij hebben uw winkelmandje bewaard met de laatste artikelen die u hebt toegevoegd. 
U te identificeren of uw account te maken en uw aankoop afronden!
We hebben ons privacybeleid bijgewerkt om de bescherming van uw persoonsgegevens te blijven verbeteren. Meer weten.

Inleiding

Dit document regelt de algemene gebruiksvoorwaarden van de website www.placedestendances.com ("de Site") alsook de algemene verkoopsvoorwaarden (de "Voorwaarden") tussen de vennootschap PLACE DES TENDANCES ("PLACE DES TENDANCES") en elke natuurlijke, niet-handelspersoon van minstens 18 jaar oud die de Site voor zijn persoonlijke behoeftes wil raadplegen ("de Gebruiker") of een aankoop wenst te doen op de Site ("de Klant").

Voordat u de Site gebruikt, wordt u geadviseerd deze Voorwaarden, ons cookiebeleid en ons beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens (het "Privacybeleid") te lezen, zoals hieronder beschreven in artikel 11 - Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Het gebruik van de Site of het plaatsen van een bestelling op de Site impliceert de aanvaarding, zonder beperking en zonder voorbehoud, van de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid op het moment van de bestelling.

PLACE DES TENDANCES behoudt zich het recht voor deze voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken of te herzien. De voorwaarden die van toepassing zijn op de Gebruiker of de Klant zijn de voorwaarden die van kracht zijn op het moment van het gebruik van de Site of het plaatsen van de bestelling op de Site.

Place des Tendances verkoopt uitsluitend confectiekleding en accessoires van bekende merken. Deze producten zijn rechtstreeks afkomstig van de goedgekeurde producenten en wederverkopers ("de Producten").

PLACE DES TENDANCES biedt ook een deel schoonheidsproducten aan (de "Schoonheidsproducten"), waarvan sommige worden verkocht voor rekening van de vennootschap PRINTEMPS SAS, met een kapitaal van 110.563.160 euro en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 102 rue de Provence, 75009 Parijs, de twee vennootschappen die deel uitmaken van de Groep PRINTEMPS. Schoonheidsproducten worden niet in alle landen geleverd (zie artikel 3.2 van de huidige voorwaarden) - met name in Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

PLACE DES TENDANCES is lid van de FEVAD (Fédération des Entreprises de Vente à Distance) en respecteert derhalve de beginselen van consumentenbescherming en -verdediging zoals vastgelegd in de beroepscode inzake verkoop op afstand, die kan worden geraadpleegd via: https://www.fevad.com/code-deontologique-du-e-commerce-et-de-la-vente-a-distance/

Artikel 1 - Een account maken

U moet een account maken om te kunnen genieten van privéaanbiedingen, private shopping of andere commerciële transacties die zijn voorbehouden aan het cliënteel van de Site.

Ook voor lidmaatschap van onze getrouwheidsclub "Le Club Trendy" is een account vereist. Klik op de volgende link voor meer info over "Le Club Trendy".
Door een account aan te maken, aanvaardt de klant ons Privacybeleid en verklaart hij dat alle verstrekte informatie waarheidsgetrouw en accuraat is.

Een account maken
1. Ga naar www.placedestendances.com.
2. Klik rechtsboven in het scherm op het tabblad "Mijn account.
3. Vul het onderdeel "Nieuw op Place des Tendances?" in door alle verplichte velden in te vullen, aangegeven met een sterretje.
4. Klik op "Een account maken" om te bevestigen.

Hoe meld ik me aan bij mijn account?
1. Ga naar www.placedestendances.com.
2. Klik rechtsboven in het scherm op het tabblad "Mijn account".
3. Vul het deel "Aanmelden" in en geef uw wachtwoord en e-mailadres in.
4. Klik op "Aanmelden" om te bevestigen.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten
U bent uw wachtwoord vergeten:
1. Klik op "Ik ben mijn wachtwoord vergeten" in het menu "Aanmelden".
2. Geef uw e-mailadres door en u ontvangt binnen enkele ogenblikken een link voor het opnieuw instellen van uw wachtwoord in uw mailbox.

Hoe wijzig ik mijn wachtwoord?
1. Meld u aan bij uw account.
2. Zodra u aangemeld bent, klikt u op 'Mijn account'.
3. In het eerste vak klikt u rechts naast uw wachtwoord op 'Wijzigen'.
4. Typ achtereenvolgens uw oude wachtwoord en uw nieuwe wachtwoord, bevestig opnieuw en valideer.

De Klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat zijn identificatiecode en paswoord persoonlijk en vertrouwelijk zijn en verbindt zich er als dusdanig toe zijn wachtwoord geheim te houden en het om geen enkele reden aan derden bekend te maken.

De Klant bevestigt ervan op de hoogte te zijn dat de Vennootschap het recht heeft om het account van de Klant te deactiveren en/of alle voordelen van de "Club Trendy" te verwijderen indien hij de huidige voorwaarden niet naleeft en/of indien hij een onrechtmatig gedrag aan de dag legt zoals:
. Misbruik of niet-naleven van de voorwaarden van het herroepingsrecht:
- systematische of buitenproportionele retourzendingen;
- gedragen, gewassen, geretoucheerde en/of beschadigde producten.
. Ongegronde en/of onredelijke klachten over de levering:
- herhaaldelijke betwistingen betreffende de levering, klachten over zogenaamd niet-geleverde of ontbrekende pakketten;
- misbruik van de uitoefening van de wettelijke garantie van overeenstemming en/of verborgen gebreken: een systematisch of buitensporig en ongegrond aantal klachten.
. Frauduleus gebruik van de klantenvoordelen
. Identiteitsfraude.
. Aanmaak van verschillende accounts door een en dezelfde Klant

Indien de Klant veronderstelt dat zijn account en/of zijn getrouwheidsvoordelen van de "Club Trendy" verwijderd zijn, kan hij contact opnemen met de klantenservice van de Vennootschap via de volgende link.

Artikel 2 - Bestelling

2.1 Plaatsing van de bestelling

Het bestelproces omvat de volgende stappen die de Klant kan volgen door de vereiste informatie op te geven en de uitgewisselde gegevens te verifiëren:
- toevoeging door de Klant van het (de) geselecteerde Product(en) in zijn winkelwagentje, waarbij toegang tot het winkelwagentje te allen tijde mogelijk is voor wijziging of validatie;
- validatie van het mandje na controle van de inhoud;
- toegang voor de Klant tot zijn account door zijn identificatiecode en het bijbehorende wachtwoord op te geven om de gegevens die nodig zijn voor de levering te bevestigen, te wijzigen of aan te vullen; in het geval de Klant nog geen account op de Site heeft: een account maken door het invullen van de vereiste informatie tijdens het proces;
- keuze van de leveringswijze;
- keuze van de betalingswijze en uitdrukkelijke aanvaarding van de Voorwaarden van de Site;
- doorverwijzing van de Klant naar de beveiligde betalingsomgeving online voor validatie van de betaling.

De definitieve overeenkomst van de Klant komt dus tot stand door de validatie van zijn bankgegevens, met name het creditcardnummer, de vervaldatum en het cryptogram.

2.2 Validatie van de bestelling

De Klant ontvangt per e-mail een bevestiging van de validatie van zijn bestelling met een samenvatting van de gegevens van de bestelde artikelen.

Bestellingen worden alleen in behandeling genomen na ontvangst van betaling.

Onverminderd de bovenstaande bepalingen van artikel 1, behoudt PLACE DES TENDANCES zich het recht voor om in de volgende gevallen een bestelling te annuleren of te wijzigen:
- in geval van een probleem met de betaling van de bestelling;
- in geval van abnormale bestelde hoeveelheden op grond van de hoedanigheid van de consument;
- in geval van nalatigheid betreffende de betaling van een eerdere bestelling op de Site;
- in geval van vermoedens van fraude, hoofdzakelijk gebaseerd op systematische klachten en/of retourzendingen van de Klant bij voorgaande bestellingen;
- in geval van de herhaaldelijke niet-naleving van de voorwaarden van het herroepingsrecht bij voorgaande bestellingen (gedragen, gewassen, geretoucheerde en/of beschadigde producten);
- in geval van een kennelijk onjuist verband tussen de weergegeven prijs van het product en/of een van de kenmerken van het product;
- in geval van frauduleus gebruik van ons getrouwheidsprogramma, met name door het aanmaken van verschillende klantenaccounts.


Hiertoe wordt de Klant ervan op de hoogte gebracht dat PLACE DES TENDANCES, om identiteitsfraude te vermijden, kan verzoeken om ondersteunende documenten om te controleren of de Klant inderdaad zelf de bestelling heeft geplaatst. De aldus verzamelde persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid uit artikel 11 van deze voorwaarden.

2.3 Productkenmerken

In overeenstemming met artikel L 111-1 van de Code de la Consommation (Franse consumentenwetgeving) kan de Klant, alvorens zijn bestelling te plaatsen, op de Site de essentiële kenmerken raadplegen van de Producten die hij wenst te bestellen. Die kenmerken worden weergegeven in elk van de productfiches op de Site.

2.4 Prijs

De prijzen op de Site worden aangegeven in euro (?), pond sterling (£) of Zwitserse frank (CHF), naargelang de munteenheid van het land waarin de Klant zijn bestelling plaatst en hij de Site raadpleegt. Deze prijzen zijn inclusief de btw die van toepassing is in Frankrijk of het land van de levering op de dag van de bestelling, maar exclusief verzendkosten ten laste van de Klant. De douanekosten zijn opgenomen in de weergegeven prijs incl. btw.
De Klant kan de tarieven van de verschillende leveringswijzen raadplegen op onderstaande link https://www.placedestendances.com/be/nl/levering..

PLACE DES TENDANCES behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik de prijzen te wijzigen, zonder dat een dergelijke wijziging een reeds gevalideerde bestelling beïnvloedt.

2.5 Productbeschikbaarheid

De bestelling houdt aanvaarding in van de prijzen en de omschrijving van de voor verkoop beschikbare Producten. PLACE DES TENDANCES verbindt zich ertoe bestellingen van Producten te honoreren binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.
Indien één of meerdere Producten na het plaatsen van de bestelling niet beschikbaar zijn, verbindt PLACE DES TENDANCES zich ertoe de Klant zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte te brengen van de termijn waarop het Product opnieuw beschikbaar zal zijn of, in voorkomend geval, van de niet-beschikbaarheid ervan. In geval van onbeschikbaarheid van de Producten, of indien de Klant afziet van de aankoop, zal de bestelling van het betrokken product automatisch geannuleerd worden en het overeenstemmende bedrag zal terugbetaald worden volgens dezelfde betalingswijze die gebruikt werd voor de bestelling.

2.6 Wijziging van de bestelling

Zodra de bestelling gevalideerd is, is het niet meer mogelijk om deze te wijzigen (afleveradres of inhoud). De Klant moet de bestelde Producten dan ook na ontvangst retourneren in overeenstemming met de bepalingen van het hierna vermelde artikel 8 - Recht op herroeping. PLACE DES TENDANCES raadt de Klant aan om dezelfde dag een nieuwe bestelling te plaatsen om de gewenste grootte of het gewenste model te hebben.

Artikel 3 - Verzending en levering

3.1 Verzending van bestellingen:

Bestellingen geplaatst voor 14 uur:
De bestellingen die van maandag tot vrijdag voor 14 uur zijn geplaatst, worden de dag zelf nog verzonden worden (uitgezonderd feestdagen).

Bestellingen geplaatst na 14 uur:
De bestellingen worden de volgende werkdag als eerste behandeld. Bestellingen die tussen vrijdagmiddag 14 uur en zondagavond worden gevalideerd, worden niet eerder dan maandagavond verzonden.

Er wordt een e-mail naar de Klant gestuurd wanneer zijn bestelling vanuit ons magazijn wordt verzonden. Deze e-mail vermeldt de gekozen leveringswijze en het volgnummer van de bestelling.
In het gedeelte "Mijn bestellingen volgen" van uw account krijgt u meer informatie over uw bestelling en kunt u deze opvolgen.

3.2 Plaats van levering

De producten worden verzonden naar het leveringsadres dat de Klant tijdens het bestelproces heeft opgegeven.

De Klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat PLACE DES TENDANCES niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de onmogelijkheid om de bestelling te leveren in geval van foutief verstrekte informatie wanneer de Klant zijn leveringsgegevens invoert.

PLACE DES TENDANCES levert de Producten in de volgende landen van de Europese Unie: Franse vasteland (inclusief Corsica), België, Duitsland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Slowakije en Spanje, en in de volgende landen buiten de Europese Unie: Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, overzees Frankrijk en de rest van de wereld via zijn partner ColisExpat, in overeenstemming met de procedure vermeld in artikel 3.4.5 "Franse overzeese gebieden en de rest van de wereld" van de huidige Voorwaarden.

Schoonheidsproducten worden in de volgende landen niet geleverd:
- Verenigd Koninkrijk;
- Zwitserland.


3.3  Leveringstermijnen:

Behoudens gevallen van overmacht en met uitzondering van bepaalde piekperiodes, zoals de koopjesperiodes, en onder voorbehoud van de validatie van de bestelling en de betaling van de Klant:
- Worden de bestellingen klaargemaakt en verzonden volgens de voorwaarden van bovenstaand artikel 3.1 ; 
- Worden de verzend- en levertijden van het onderstaande artikel 3.4 toegepast, zolang de voorraad strekt. Die tijden lopen:
o Voor de verzendtijd vanaf de datum van de bevestigingsmail van de bestelling;
o Voor de levertijd vanaf de dag dat de verzendingsmail door de Vennootschap aan de Klant verzonden is. 

PLACE DES TENDANCES verplicht zich om de Klant via e-mail te informeren over de voortgang van de behandeling van de bestelling.

Om zijn pakket te volgen meldt de Klant zich aan op zijn account en gaat dan naar "Mijn persoonlijke gegevens" en vervolgens "Mijn besteloverzicht". De Klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat er 24 uur na de bestelling geen leveringsopvolging mogelijk is, de levering wordt dan verwerkt in een sorteercentrum. Na deze periode kan de Klant de levering van zijn pakket rechtstreeks volgen op de site van de vervoerder die hij heeft geselecteerd bij het plaatsen van zijn bestelling. 3.4  Leveringswijzen

PLACE DES TENDANCES stelt de Klant de hieronder vermelde leveringswijzen voor.

3.4.1 Franse vasteland en Corsica:

- In heel Frankrijk en Corsica:

. Click and collect :
Binnen 24 tot 48 uur wordt de levering aan een van de Printemps-winkels in de provincies uitgevoerd door Chronopost.

De winkels die u kunt selecteren om uw bestelling af te halen zijn als volgt:
Printemps Rouen - Printemps Deauville - Printemps Le Havre - Printemps Lille - Printemps Lyon - Printemps Marseille La Valentine - Printemps Marseille Terrasses Du Port - Printemps Metz - Printemps Nancy - Printemps Rennes - Printemps Strasbourg - Printemps Toulon.

Om uw bestelling af te halen, dient u uw identiteitsbewijs en de code uit de bevestigingsmail in de winkel voor te leggen.
De bestelling kan worden opgehaald tijdens de openingsdagen en -uren van de geselecteerde winkel aan de "click and collect"-balie.
Voor meer informatie over de openingsdagen en -uren van de Printemps-winkels kunt u terecht op de site Printemps France.

. Colissimo :
Levering in 48 tot 72 uur van maandag tot zaterdag op het Franse vasteland en op Corsica, van 8 tot 19 uur door de week en van 8 tot 12 uur op zaterdag.
De Klant kan kiezen tussen thuisbezorging, bezorging op het postkantoor of bezorging bij een handelaar.

. Chronopost :
Via deze spoedbezorging ontvangt u uw pakket binnen 24 uur na de verzending van uw bestelling, van maandag tot en met zaterdag, op het Franse vasteland en Corsica. De bezorging wordt uitgevoerd door Chronopost, van maandag tot en met zaterdag, tussen 7.00 en 13.00 uur.

Elke bestelling die voor 14 uur is geplaatst, wordt de volgende dag voor 13 uur bezorgd (minder dan 24 uur).
 - Als een bestelling bijvoorbeeld op dinsdag voor 14 uur is geplaatst, dan wordt deze op woensdag voor 13 uur bezorgd.
- Als een bestelling bijvoorbeeld op vrijdag voor 14 uur is geplaatst, dan wordt deze op zaterdag voor 13 uur bezorgd.

Elke bestelling die na 14 uur is geplaatst, wordt de volgende werkdag verzonden en binnen de daaropvolgende 24 uur bezorgd.
- Als een bestelling bijvoorbeeld op dinsdag na 14 uur is geplaatst, dan wordt deze op woensdagavond verzonden en dus op donderdag voor 13 uur bezorgd.
- Als een bestelling bijvoorbeeld op vrijdag na 14 uur is geplaatst, dan wordt deze op maandagavond verzonden en dus op dinsdag voor 13 uur bezorgd.

. Chrono Relais :
Via deze spoedbezorging ontvangt u uw pakket binnen 24 uur na de verzending van uw bestelling, in het door u gekozen afhaalpunt, van maandag tot en met zaterdag, op het Franse vasteland en Corsica. De bezorging wordt uitgevoerd door Chronopost, van maandag tot en met zaterdag, tussen 7.00 en 13.00 uur. De afhaalpunten van Chronopost hebben lange openingsuren.

Elke bestelling die voor 14 uur is geplaatst, wordt de volgende dag voor 13 uur in uw afhaalpunt bezorgd (minder dan 24 uur).
 - Als een bestelling bijvoorbeeld op dinsdag voor 14 uur is geplaatst, dan wordt deze op woensdag voor 13 uur in uw afhaalpunt bezorgd.
- Als een bestelling bijvoorbeeld op vrijdag voor 14 uur is geplaatst, dan wordt deze op zaterdag voor 13 uur in uw afhaalpunt bezorgd.

Elke bestelling die na 14 uur is geplaatst, wordt de volgende werkdag verzonden en binnen de daaropvolgende 24 uur bezorgd.
- Als een bestelling bijvoorbeeld op dinsdag na 14 uur is geplaatst, dan wordt deze op woensdagavond verzonden en dus op donderdag voor 13 uur bezorgd.
- Als een bestelling bijvoorbeeld op vrijdag na 14 uur is geplaatst, dan wordt deze op maandagavond verzonden en dus op dinsdag voor 13 uur bezorgd.

Belangrijk:We kunnen uw pakket maximaal zeven dagen bijhouden in een afhaalpunt. Op de achtste dag wordt uw pakket automatisch teruggestuurd naar Place des Tendances.


Parijs en omgeving

. Click and collect :
Levering in 24 uur via expreskoerier aan de volgende Parijse Printemps-winkels: Printemps Haussmann, Printemps Nation en Printemps Italie 2.
De levering aan één van de Printemps-winkels in de Parijse regio (Printemps Vélizy 2 en Printemps Parly 2) gebeurt door Chronopost binnen 24 tot 48 uur.

Om uw bestelling af te halen, dient u uw identiteitsbewijs en de code uit de bevestigingsmail in de winkel voor te leggen. De bestelling kan worden opgehaald tijdens de openingsdagen en -uren van de geselecteerde winkel aan de "click and collect"-balie. Voor meer informatie over de openingsdagen en -uren van de Printemps-winkels kunt u terecht op de site Printemps France.

. VIP-service
Uw pakket wordt per koerier bij u thuis of op uw werk bezorgd op de dag en binnen het tijdvak dat u zelf hebt gekozen.
Deze service wordt van maandag tot vrijdag aangeboden in Parijs en in de omgeving van Parijs.
Er worden drie tijdvakken aangeboden:
10 uur/12 uur
12 uur/14 uur
15 uur/18 uur

De lijst van beschikbare postcodes vindt u op deze link https://www.placedestendances.com/be/nl/levering .
De steden waar VIP-service en Chronopost RDV beschikbaar zijn, staan aangeduid op onderstaande kaart:

. Chrono RDV
Levering aan huis tussen 20 en 22 uur in Parijs en in de gemeenten rond Parijs, van maandag tot vrijdag, voor elke bestelling die van maandag tot vrijdag voor 14 uur gevalideerd is.

De lijst van beschikbare postcodes vindt u op deze linkhttps://www.placedestendances.com/be/nl/levering.
De steden waar VIP-service en Chrono RDV beschikbaar zijn, staan aangeduid op onderstaande kaart:


- Alleen in de omgeving van Parijs


. Sameday
Thuisbezorging dezelfde avond tussen 19 en 22 uur (behalve in het weekend) voor elke bestelling die van maandag tot vrijdag voor 14 uur gevalideerd is. Deze service is beschikbaar in 109 gemeenten rond Parijs.

De lijst van beschikbare postcodes vindt u op deze link: https://www.placedestendances.com/be/nl/levering.

3.4.2 Europese Unie

. Chrono Classic International
Standaard thuisbezorging voor de volgende landen: België, Duitsland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje.
De gemiddelde levertijd is 2 tot 5 dagen, naargelang het land van bestemming (zie tabel hieronder).

De Predict-service van Chronopost biedt u een groot aantal mogelijkheden om uw artikelen te laten leveren:
- Wijzingen van de leveringsdatum
- Levering in een nabijgelegen afhaalpunt
- Levering bij een gekozen buur
- Levering op een 'veilige plek'

Gemiddelde levertijd per land (in werkdagen) ter indicatie meegegeven door de vervoerder:
Duitsland: 2 tot 3 dagen
Oostenrijk: 3 tot 4 dagen
België: 2 dagen
Spanje: 2 tot 3 dagen
Ierland: 2 tot 3 dagen
Italië: 2 tot 3 dagen
Luxemburg: 2 dagen
Nederland: 2 dagen
Portugal: 2 tot 5 dagen
Slowakije: 3 dagen
Slovenië: 3 tot 4 dagen

. Chrono Relais Europe:
Standaardlevering in een PickUp®-afhaalpunt wordt aangeboden in de volgende landen: België, Duitsland, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje.
De gemiddelde levertijd is 2 tot 3 dagen, naargelang het land van bestemming (zie tabel hieronder).

Gemiddelde levertijd per land (in werkdagen) ter indicatie meegegeven door de vervoerder:
Duitsland: 2 dagen
Oostenrijk: 3 dagen
België: 2 dagen
Spanje: 2 dagen
Ierland: 2 dagen
Italië: 2 dagen
Luxemburg: 2 dagen
Nederland: 2 dagen
Portugal: 2 dagen
Slowakije: 3 dagen
Slovenië: 3 dagen

. Chronos Express International :
Spoedbezorging aan huis wordt aangeboden in de volgende landen: België, Duitsland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje.
De gemiddelde levertijd is 1 werkdag.
Schoonheidsproducten kunnen niet via spoedbezorging geleverd worden.


3.4.3 Buiten Europa: Zwitserland

. Chrono Classic International :
Standaard thuisbezorging: De gemiddelde levertijd is 2 tot 3 werkdagen.
De Predict-service van Chronopost biedt u een groot aantal mogelijkheden om uw artikelen te laten leveren:
- Wijzingen van de leveringsdatum
- Levering in een nabijgelegen afhaalpunt
- Levering bij een gekozen buur
- Levering op een 'veilige plek'

. Betaling van douanebelastingen
Pakketten die naar Zwitserland worden vervoerd zijn onderworpen aan douanerechten. Place des Tendances verbindt zich ertoe om de belasting op de toegevoegde Zwitserse waarde en de eventuele douanerechten rechtstreeks bij de Zwitserse autoriteiten te betalen. De douanekosten zijn vervat in de prijs inclusief btw die op de website voor het Zwitserland vermeld wordt. De klant dient geen bijkomende belasting te betalen wanneer hij zijn pakket ontvangt.

3.4.3 Buiten Europa: Verenigd Koninkrijk

. Colissimo Europe
Thuislevering met handtekening

Standaard thuisbezorging: De gemiddelde levertijd is 3 tot 5 werkdagen.
De Parcel Force-dienst (te vergelijken met Colissimo op Engelse bodem) biedt u een uitgebreide keuze aan leveringsmogelijkheden:
- Bij een buur
- Op een postkantoor
- Nieuwe levering de volgende dag*
- Nieuwe levering binnen twee dagen*
*mogelijk van maandag tot vrijdag

. Betaling van douanebelastingen
Er worden douanekosten aangerekend voor pakketten die naar het Verenigd Koninkrijk gaan. Place des Tendances betaalt de Zwitserse btw en de mogelijke douanekosten rechtstreeks aan de Britse autoriteiten. De douanekosten zijn vervat in de prijs inclusief btw die op de website voor het Verenigd Koninkrijk vermeld wordt. De klant dient geen bijkomende belasting te betalen wanneer hij zijn pakket ontvangt.

3.4.5 Overzees Frankrijk en rest van de wereld

. Colis Expat
U kunt op de website van onze partner ColisExpat, via het adres https://www.colisexpat.com, een account aanmaken om uw bestelling(en) vanuit een logistiek adres van onze partner in Frankrijk te laten verzenden. ColisExpat verzendt de bestelling(en) vanuit dit logistieke adres naar het land dat de klant gekozen heeft, ongeacht de bestemming.

Surf voor meer info over de leveringswijzen en -tarieven naar deze linkhttps://www.placedestendances.com/be/nl/levering.


3.5  Algemene productleveringsvoorwaarden

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de conformiteit van de levering met zijn bestelling te controleren en eventuele fouten onmiddellijk te melden. De Klant is tevens verplicht de staat van de geleverde Producten te controleren.
Alle pakketten die klaarblijkelijke afwijkingen vertonen (beschadiging, ontbreken van een product ten opzichte van het bestelformulier, beschadigd of geopend pakket, defect product ...) op het moment van levering of afname door de Klant, moeten verplicht het voorwerp uitmaken van een klacht bij de klantendienst binnen de 3 dagen na de datum van levering of terugname via her formulier https://www.placedestendances.com/be/nl/contact.

De Klant moet het betreffende Product terugsturen volgens de procedure voor het terugsturen van Producten zoals beschreven in artikel 9.1 door 'Product niet-conform' als reden voor het terugsturen te vermelden. De voorwaarden voor de wettelijke garanties worden hierna in artikel 10 vermeld.

Als de afwijking wordt bewezen en bevestigd door PLACE DES TENDANCES, zal de Klant, onder voorbehoud van ontvangst van het pakket in de magazijnen van PLACE DES TENDANCES, een e-mail ontvangen waarin wordt aangegeven of het betrokken Product kan worden geruild of terugbetaald.
Indien van toepassing zullen de terugbetaling van het Product, de leveringskosten en de kosten voor het terugsturen worden vergoed binnen de 14 dagen na de datum waarop PLACE DES TENDANCES aan de Klant heeft bevestigd dat hij recht heeft op deze terugbetaling in overeenstemming met de Garanties beschreven in artikel 10.10.

Artikel 4 - Betaling

4.1 Beschikbare betaalmiddelen

De Klant kan de betaling van zijn bestelling uitvoeren op de volgende manieren:

- met de volgende bankpassen: Visa, Visa Electron, Maestro, Mastercard, Paypal voor alle landen die in artikel 3.2 vermeld worden en American Express met uitzondering van het Zwitserland, overzees Frankrijk en de rest van de wereld. De verrichtingen uitgevoerd op de Site worden toevertrouwd aan een beveiligd online betaalplatform INGENICO EPAYMENTS, geregistreerd bij de RCS van Parijs onder het nummer B 435 236 898 met hoofdkantoor te 28/32 boulevard de Grenelle, 75015 Parijs - Frankrijk, Tel.: + 33 (0) 1 70 70 09 03 en e-mail: support.ecom@ingenico.com.

De betalingsgegevens van de bankpas van de klant (d.w.z. het bankpasnummer, de vervaldatum en het visuele cryptogram op de achterzijde van de pas) worden door onze serviceprovider versleuteld. Hij geeft deze betalingsgegevens vertrouwelijk door aan de bank en maakt ze ontoegankelijk voor derden.

De Klant heeft de mogelijkheid om, indien hij dit aanvaardt, zijn bankgegevens die versleuteld en niet toegankelijk zijn, op zijn Place des Tendances rekening te registreren.  

Telkens wanneer een van de vooraf geregistreerde bankpassen wordt gebruikt, moet de Klant het wachtwoord voor zijn account opnieuw invoeren en het cryptogram invullen. De vooraf geregistreerde bankpas wordt alleen aangeboden indien hetzelfde afleveradres door de Klant wordt gebruikt voor een volgende bestelling. De Klant heeft de mogelijkheid om vooraf geregistreerde bankpassen te verwijderen in de sectie "Mijn bankpassen" in zijn account of om andere bankpassen toe te voegen op de betalingspagina wanneer hij een aankoop plaatst.

- per PayPal-account, die automatisch onderworpen zal zijn aan de Gebruiksvoorwaarden van de PayPal-service en het Privacybeleid van PayPal.

- per Printania-kaart of met de aankoopbon van PLACE DES TENDANCES die 6 maanden geldig is op de Site of de cadeaubon die 1 jaar geldig is op de Site waarvan de voorwaarden hieronder in artikel 5 worden vermeld, de betaling kan geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd door één van deze betaalwijzen.

Door te klikken op "Betaling toestaan" bevestigt de Klant dat de creditcard hem toebehoort of dat hij de wettige houder is van de cadeaubon, Printania-kaart of aankoopbon.

4.2 Betaling in 3 keer zonder kosten (enkel mogelijk op het Franse vasteland en Corsica)

De Site biedt de mogelijkheid aan de Klant om 3 keer zonder kosten te betalen voor een bestelling vanaf 150 euro en tot 3000 euro. De Klant zal een derde van het totale bedrag van zijn bestelling betalen, gedebiteerd op de dag van de bevestiging van verzending van de bestelling, en vervolgens twee maandelijkse betalingen, elk overeenkomend met een derde van de bestelling, gedebiteerd op 30 en 60 dagen na de bestelling.
 
Deze oplossing wordt voorgesteld door ONEY BANK, een naamloze vennootschap met een kapitaal van 50 601 585 euro, ingeschreven in het Registre du Commerce et des Sociétés van Lille Metropole onder nummer 546 380 197, met maatschappelijke zetel te 40 avenue de Flandre te Croix (59170), ingeschreven bij ORIAS onder nummer 07 023 261.
De Klant behoudt zich de mogelijkheid voor om zijn bestelling met dit type betaling te annuleren. In dat geval vindt de terugbetaling plaats over het werkelijk betaalde bedrag en niet over het nog te betalen bedrag. Voor vragen of problemen met betrekking tot dit type betaling, nodigen wij u uit om rechtstreeks contact op te nemen met de klantenservice van ONEY BANK per telefoon op 3670, van maandag tot vrijdag van 8 tot 20 uur en zaterdag van 8 uur 30 tot 20 uur. PLACE DES TENDANCES behoudt zich het recht voor om deze dienst te allen tijde van de Site te verwijderen.


4.3 Elektronische betaling via Bancontact/Mister Cash

Dit type van betaling is beschikbaar voor Klanten die hun bestelling laten bezorgen in België.

Deze oplossing wordt aangeboden door INGENICO EPAYMENTS met hoofdkantoor te 28/32 boulevard de Grenelle, 75015 Parijs - Frankrijk, Tel.: + 33 (0) 1 70 70 09 03 en e-mail: support.ecom@ingenico.com


4.4 Preventie en beheer van onbetaalde facturen

Om onbetaalde facturen te vermijden, heeft PLACE DES TENDANCES een systeem opgezet dat ertoe kan leiden dat de Klant tijdens de betaling om bijkomende informatie wordt gevraagd bij betaling of opschorting van een bestelling.


4.5 Elektronische factuur 

De Klant gaat ermee akkoord dat een elektronische factuur ter beschikking wordt gesteld op de Site onder de rubriek "Mijn account". 


Artikel 5 - Cadeaubon

5.1 Aankoop van een cadeaubon

Deze cadeaubonnen kunnen alleen gebruikt worden op de website https://www.placedestendances.com.
Cadeaubonnen kunnen niet met een kortingscode aangekocht worden. Het minimale bedrag van een cadeaubon is 10 euro, 10 Britse pond of 10 Zwitserse frank en kan oplopen tot 1000 euro, 1000 Britse pond of 1000 Zwitserse frank.

Hoe kunt u een cadeaubon kopen?
1. Ga naar deze linkhttps://www.placedestendances.com/be/nl/cadeaubon
2. Kies de verzendwijze. U kunt kiezen uit (2 tabbladen):
- Verzenden via e-mail naar de ontvanger van de cadeaubon
- Verzenden van de cadeaubon per post naar de begunstigde (in 3-5 werkdagen)
3. Geef het bedrag van uw keuze in
4. Vul in "van"; "ontvanger"; "e-mail van de ontvanger"; het "type evenement" en uw "bericht".
5. Klik op "Toevoegen aan winkelmandje"
6. Klik op "Bestellen"

Bij het aanmaken van een cadeaubon moet de Klant het e-mailadres van de begunstigde ("de Begunstigde") van de cadeaubon invoeren. Dit e-mailadres kan later niet meer worden gewijzigd.
In geval van vergissing bij het invoeren van het e-mailadres van de begunstigde(n) van een cadeaubon, kan de Klant vragen om zijn bestelling te annuleren. Het bedrag dat overeenkomt met de geannuleerde cadeaubonnen zal dan volledig worden terugbetaald volgens de betaalwijze die de Klant had gekozen ten tijde van zijn aankoop. Er wordt geen annuleringsaanvraag geaccepteerd als de cadeaubon door de Begunstigde is gebruikt.
PLACE DES TENDANCES is niet aansprakelijk voor een fout in het e-mailadres van de begunstigde van een cadeaubon. De cadeaubon is een jaar geldig vanaf de aankoopdatum. De cadeaubon kan niet omgewisseld worden voor contant geld.
Indien de cadeaubon niet binnen een jaar na aankoop wordt gebruikt, wordt het overeenstemmende bedrag beschouwd als definitief verworven door PLACE DES TENDANCES.

5.2 Betaling per cadeaubon

De begunstigde van de cadeaubon ontvangt zijn cadeaubon in de vorm van een code per e-mail of per post.
Een cadeaubon gebruiken op Placedestendances.com
1. U moet een account maken en u hebben aangemeld om de cadeaubon te gebruiken.
2. Maak uw keuze op www.placedestendances.com
3. Valideer uw winkelmandje
4. Om uw cadeaubon te gebruiken op de betaalpagina, klikt u op "Kortingscode?". Vervolgens geeft u de code in en valideert u ze.

De cadeaubon van Placedestendances.comkan één of meerdere keren op de Site worden gebruikt. Hij is 1 jaar geldig.
Als het bedrag van uw cadeaubon groter is dan dat van uw winkelmandje, wordt het resterende bedrag vermeld op de pagina "Mijn beveiligde betalingen" en beschikbaar is op de pagina "Mijn voordelen" van uw account. In het tegenovergestelde geval kunt u uw betaling aanvullen met een ander betaalmiddel of een andere cadeaubon van Place des Tendances.
Als de klant een artikel terugstuurt dat is betaald met een cadeaubon dan zal de terugbetaling gebeuren in de vorm van een tegoed dat 6 maanden geldig zal zijn vanaf de datum waarop het is aangemaakt.
De cadeaubon en het tegoed zijn twee betaalwijzen die gecombineerd kunnen worden.


Artikel 6 - Overdracht van risico's en eigendom

PLACE DES TENDANCES blijft eigenaar van de Producten tot de volledige betaling van de bestelling, d.w.z. tot de inning door PLACE DES TENDANCES van de volledige prijs en de bijkomende kosten. Deze bepalingen zijn geen obstakel voor overdracht aan de klant, vanaf hun ontvangst, de risico's op verlies of beschadiging van de aangekochte Producten en schade die ze kunnen oplopen.

Artikel 7 - Intellectuele eigendom

Alle teksten, opmerkingen, foto's, handelsmerken, illustraties en afbeeldingen die op de Site worden gereproduceerd, zijn beschermd onder zowel het auteursrecht als intellectueel eigendomsrecht. Deze elementen zijn en blijven de exclusieve eigendom van PLACE DES TENDANCES of de eigenaar van de betrokken intellectuele eigendomsrechten.

Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de Site of een van zijn elementen, op welk medium dan ook en om welke reden dan ook, is ten strengste verboden.

Artikel 8 - Herroepingsrecht

8.1 Délai de rétractation

Conformément à l'article L 221-18 du Code de la Consommation, le Client dispose d'un délai de quatorze (14) jours à compter de la date de réception de sa commande pour retourner les Produits commandés, sans avoir à motiver sa décision.

En cas de livraisons multiples pour une même commande, le délai de rétractation expire quatorze (14) jours après le jour où le Client prend physiquement possession du dernier Produit.

8.2 Exercice du droit de rétractation

- Notification de la décision de rétractation :
Pour exercer son droit de rétractation, le Client doit informer PLACE DES TENDANCES de sa décision de rétractation au moyen du formulaire téléchargeable ICI ou d'une déclaration dénuée d'ambiguïté, adressé soit par courrier postal à l'adresse 110 bis avenue du Général Leclerc, 93 500 Pantin, soit par courrier électronique à l'adresse serviceclient@placedestendances.com.
Le Client peut également remplir et transmettre directement au service client le formulaire en ligne via le lien suivant : https://www.placedestendances.com/be/fr/contact. La Société adresse alors un accusé de réception de la rétractation sur support durable.

- Retour du Produit :
Le Client doit renvoyer le Produit à PLACE DES TENDANCES à l'adresse 110 bis avenue du Général Leclerc, 93 500 Pantin, France, sans retard excessif, et au plus tard 14 jours après avoir communiqué à PLACE DES TENDANCES sa décision de rétractation, en utilisant le bon de retour et l'étiquette de transport téléchargeables dans son espace personnel pour les pays situés dans l'Union Européenne. Concernant les pays situés en dehors de l'Union Européenne, le Client recevra l'étiquette de transport et la facture commerciale via un email de notre prestataire Webinterpret.
La procédure de retour des Produits est décrite aux paragraphes 9.1 et 9.2 ci-dessous.

Pour plus d'informations sur les frais et modalités de retour, cliquez ICI ou consultez la page "Politique de retour" sur votre espace personnel accessible à l'adresse suivante : https://www.placedestendances.com/be/fr/retour-echange.

- Exceptions :
Il n'existe aucun droit de rétractation pour :
- les Produits confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ;
- les Produits dès lors qu'ils ont été portés, lavés, retouchés ou endommagés de manière définitive.

Artikel 9 - Retourneren, ruilen en terugbetalen

9.1 Voorwaarden voor het retourneren van Producten

De Klant:

gebruikt het retourformulier en het transportlabel die gedownload kunnen worden in zijn account voor de landen in de Europese Unie. Wat betreft de landen in de Europese Unie zal de Klant het transportlabel en de handelsfactuur via een e-mail van onze dienstverlener Glopal ontvangen.  

- stuurt het Product terug onder dezelfde voorwaarden als die waarin het werd ontvangen, d.w.z. in de originele verpakking of, bij gebrek daaraan, in een verpakking die een gelijkwaardige bescherming garandeert, vergezeld van zijn originele etiket met vermelding van het merk, de prijs, de streepjescode, de afmetingen en de naam.  

In overeenstemming met artikel L 221-23 van de Franse consumentenwetgeving zal de Klant aansprakelijk worden gesteld indien het Product in kwestie beschadigd is als gevolg van andere handelingen dan deze die nodig zijn om de aard, de kenmerken of de goede werking van het Product vast te stellen. De Vennootschap behoudt zich het recht voor de retourzending te weigeren indien het geretourneerde Product ongeschikt is voor een nieuwe marketing (het geretourneerde Product is bijvoorbeeld onvolledig, beschadigd, versleten, vuil of gewassen).


Specifieke kenmerken met betrekking tot schoenen:
Schoenen mogen alleen zijn gedragen om ze te passen. De zolen moeten glad en nieuw zijn en mogen geen krassen vertonen die erop kunnen wijzen dat ze zijn gedragen.
De schoenendozen moeten in onberispelijke staat zijn en mogen niet worden gebruikt als verpakking voor retourzending. Er mag op de schoenendozen geen plakband zitten en er mag niet op zijn geschreven.

Specifieke kenmerken met betrekking tot Schoonheidsproducten:
Schoonheidsproducten moeten worden geretourneerd in de oorspronkelijke, niet-geopende verpakking. Het plastic beschermlaagje en het afsluitplaatje moeten intact zijn. De Schoonheidsproducten mogen niet zijn uitgeprobeerd en moeten nieuw, ongeopend, ongebruikt, onbeschadigd, schoon en niet uitgetest zijn.

Om een Schoonheidsproduct te retourneren en een maximale bescherming van de artikelen te garanderen, moeten de Producten in de oorspronkelijke verpakking worden geplaatst, die bestand is tegen diverse transportwijzen.

Specifieke kenmerken met betrekking tot lingerie en zwemkleding:
De lingerie en zwemkleding moeten door de Klant boven zijn/haar ondergoed worden uitgeprobeerd. In verband met hygiëne kunnen wij geretourneerde artikelen die hier niet aan voldoen, niet restitueren.

Specifieke kenmerken met betrekking tot maskers:
Dit artikel kan vanwege hygiëneredenen niet teruggestuurd of omgeruild worden 

Eerlijk gebruik Als we een ongewoon patroon in de retourzendingen opmerken, met name als de artikelen van de bestelling gedragen zijn of als het aantal retourzendingen te groot is (veel meer dan de trouwste klant van Place des Tendances), behoudt Place des Tendances zich het recht voor om de bezorg- en retourkosten ten laste van de klant te leggen (zijn account en al zijn verwante accounts). Indien dit op u betrekking heeft en indien u vindt dat we een fout gemaakt hebben, kunt u contact opnemen met de klantendienst om uw opmerkingen te bespreken..

9.2 Procedure voor het retourneren of ruilen van het Product

De Klant :


In de Europese Unie
- Meldt zich aan op zijn account en klikt op "Retourneren/omruilen"
- Geeft informatie in over het geretourneerde product
- Drukt zijn retourbon en gefrankeerd transportlabel af
- Pakt het te retourneren Product zorgvuldig in, bevestigt de afgedrukte retourbon en plakt het transportlabel op de verpakking.

Buiten de Europese Unie
- Meldt zich aan op zijn account en klikt op "Retourneren/omruilen"
- Geeft informatie in over het geretourneerde product
- Drukt zijn retourbon af
- Ontvangst een e-mail van onze partner Glopal met het gefrankeerde transportlabel en de handelsfactuur
- Pakt het te retourneren Product zorgvuldig in, bevestigt de afgedrukte retourbon en plakt het transportlabel en de handelsfactuur in 3 exemplaren op de verpakking.

9.2.1 Frankrijk


De Klant heeft de mogelijkheid om zijn pakket op twee manieren te retourneren:

-Via Colissimo (in een postkantoor of bij een handelaar) die de Klant vooraf heeft gekozen bij het aanmaken van zijn retourformulier.
o Retourneren vanuit Frankrijk is gratis als de retourzending binnen een termijn van 10 kalenderdagen na de verzenddatum van de bestelling door de Klant wordt uitgevoerd door Colissimo via het gefrankeerde transportlabel. Na deze termijn, en tot de uiterste retourdatum van de Producten in overeenstemming met het hierboven vermeld artikel 8, neemt de Vennootschap de retourkosten deels voor zijn rekening, naargelang de status als trouwe Klant bij de Club Trendy. In dat opzicht zal een bedrag van maximaal 4 euro voor de kosten van het retourtransport in mindering worden gebracht op de terugbetaling. Klik HIER, voor meer informatie. 


Indien de Vennootschap echter vaststelt dat de Klant de voorwaarden van het herroepingsrecht of de retourvoorwaarden, zoals hierboven beschreven in artikel 9.1, niet naleeft, erkent de Klant er uitdrukkelijk vanop de hoogte te zijn dat de Vennootschap de retourkosten van de Producten niet voor zijn rekening neemt. In dat geval worden de transportkosten van de retourzending in mindering gebracht op de terugbetaling van de Vennootschap aan de Klant.


-Met eigen middelen, d.w.z. met de vervoerder van zijn keuze (La Poste, Chronopost, DHL ...) voor retourzendingen uit het Franse vasteland (inclusief Corsica) en de landen vermeld in artikel 3.4, met uitzondering van Zwitserland. De Producten worden geretourneerd op risico en kosten van de Klant. 


9.2.2  Europese Unie


De Klant heeft de mogelijkheid om zijn pakket op twee manieren te retourneren:

-Via Colissimo (in een postkantoor of bij een handelaar) die de Klant vooraf heeft gekozen bij het aanmaken van zijn retourformulier.
Indien de Vennootschap echter vaststelt dat de Klant de voorwaarden van het herroepingsrecht of de retourvoorwaarden, zoals hierboven beschreven in artikel 9.1, niet naleeft, erkent de Klant er uitdrukkelijk vanop de hoogte te zijn dat de Vennootschap de retourkosten van de Producten niet voor zijn rekening neemt. In dat geval worden de transportkosten van de retourzending in mindering gebracht op de terugbetaling van de Vennootschap aan de Klant.

-Met eigen middelen,d.w.z. met de vervoerder van zijn keuze (La Poste, Chronopost, DHL ...) voor retourzendingen uit Frankrijk en het buitenland, met uitzondering van Zwitserland. De Producten worden geretourneerd op risico en kosten van de Klant.


9.2.3 Zwitserland

-Door Chronopost
De douanebelastingen en -rechten worden terugbetaald voor elke bestelling geleverd in en geretourneerd vanuit Zwitserland.
Voor retourzendingen uit Zwitserland zal een bedrag van 12 Zwitserse Frank aan retourkosten in mindering worden gebracht op de terugbetaling van de Klant.
De Klant mag de artikelen van verschillende bestellingen niet in een retourpakket terugsturen. Hij zal een retourpakket per bestelling moeten versturen.

Indien de Vennootschap echter vaststelt dat de Klant de voorwaarden van het herroepingsrecht of de retourvoorwaarden, zoals hierboven beschreven in artikel 9.1, niet naleeft, erkent de Klant er uitdrukkelijk van op de hoogte te zijn dat de Vennootschap de retourkosten van de Producten niet voor zijn rekening neemt. In dat geval worden de transportkosten van de retourzending in mindering gebracht op de terugbetaling van de Vennootschap aan de Klant.


9.2.4 Verenigd Koninkrijk

-Door Colissimo
Voor retourzendingen vanuit het Verenigd Koninkrijk, zal een bedrag van £8 aan retourkosten in mindering worden gebracht op de terugbetaling van de Klant.
De Klant mag de artikelen van verschillende bestellingen niet in een retourpakket terugsturen. Hij zal een retourpakket per bestelling moeten versturen.

Indien de Vennootschap echter vaststelt dat de Klant de voorwaarden van het herroepingsrecht of de retourvoorwaarden, zoals hierboven beschreven in artikel 9.1, niet naleeft, erkent de Klant er uitdrukkelijk van op de hoogte te zijn dat de Vennootschap de retourkosten van de Producten niet voor zijn rekening neemt. In dat geval worden de transportkosten van de retourzending in mindering gebracht op de terugbetaling van de Vennootschap aan de Klant.9.3 Terugbetaling in het kader van de uitoefening van het herroepingsrecht

Indien de Klant een product in het kader van het herroepingsrecht retourneert, wordt de terugbetaling uitgevoerd zodra de Vennootschap het Product ontvangen heeft of zodra de Klant het verzendbewijs van het Product overgemaakt heeft, naargelang welke datum eerder valt. De Klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat deze termijn kan worden verlengd indien voor de retour een aanvullende controle nodig is.

Het bewijs van de verzending van het Product zal via de post door de Klant gericht worden aan het volgende adres: PLACE DES TENDANCES Service Relations Clients 110 bis avenue du Général Leclerc, 93500 Pantin, Frankrijk.

PLACE DES TENDANCES voorziet in de terugbetaling van alle betalingen die de klant uitvoert om het Product terug te sturen.

Het betreft de oorspronkelijke verzendkosten:

- Indien alle Producten van de bestelling in het kader van het herroepingsrecht geretourneerd worden, voorziet de Vennootschap eveneens in de terugbetaling van de standaardleverkosten voor de verzending van de bestelling (met uitzondering van de bijkomende kosten indien de Klant gekozen heeft voor een andere levermethode dan de standaardlevermethode van PLACE DES TENDANCES, vermeld in het bovenstaande artikel 3.3 en op de volgende link ).

- Indien slechts een deel van de bestelling teruggestuurd wordt, is de terugbetaling van de oorspronkelijke forfaitaire verzendkosten niet verschuldigd.

De terugbetaling gebeurt volgens de betaalwijze die door de Klant wordt gebruikt bij het plaatsen van de bestelling (bankrekening, Paypal-account, Printania-kaart of aankoopbon), behalve indien de Klant zijn uitdrukkelijk akkoord geeft om een andere methode te gebruiken. In elk geval zal de terugbetaling geen extra kosten voor de Klant met zich meebrengen. Er wordt gespecificeerd dat voor Klanten in een uitgestelde debitering de terugboeking zal worden uitgesteld, naargelang de werkwijze van de bank van de Klant.

In het kader van een betaling in 3x zonder kosten zal de Klant worden gecrediteerd op zijn bankpas door ONEY BANK met het bedrag van de reeds afgehouden schijven. De nog resterende termijnen worden geannuleerd. Als u vragen heeft, neem dan rechtstreeks contact op met de klantenservice van ONEY BANK op 3670. Deze procedure is enkel van toepassing voor Frankrijk.

Indien de Klant zijn bestelling heeft betaald op twee wijzen, waaronder een cadeaubon, zal de terugbetaling evenredig zijn met elk betaalmiddel, wat betekent dat de Klant noodzakelijkerwijs een deel van de terugbetaling per bon zal hebben.


Indien de inhoud van een geretourneerd pakket niet overeenstemt met de retouraanvraag of indien de artikelen niet aan hierboven vermelde retourvoorwaarden voldoen, heeft de Vennootschap het recht om alle passende terugvorderingsacties uit te voeren.
Artikel 10 - Garanties

Alle Producten genieten de wettelijke conformiteitsgarantie (artikelen L 217-4 en volgende van de Code de la Consommation (Franse consumentenwetgeving)) en de garantie tegen verborgen gebreken (artikelen 1641 en volgende van de Code Civil (Frans Burgerlijk Wetboek)) waardoor de Klant defecte of niet-conforme Producten gratis kan retourneren.

10.1 Wettelijke conformiteitsgarantie

Artikel L 217-4 van de Code de la Consommation (Franse consumentenwetgeving):


" De verkoper is verplicht om een product te leveren dat voldoet aan de afspraak en is verantwoordelijk voor niet-conforme defecten op het moment van levering. De verkoper is tevens verantwoordelijk voor niet-conforme gebreken ten gevolge van de verpakking, montage- of installatie-instructies als dit volgens de afspraak onder zijn verantwoordelijkheid viel of is uitgevoerd onder zijn verantwoordelijkheid."

Artikel L 217-5 van de Code de la Consommation (Franse consumentenwetgeving):


« "Om te voldoen aan de afspraak moet het artikel:
1 Geschikt zijn voor gebruik dat gewoonlijk wordt verwacht van een vergelijkbaar product en in voorkomende gevallen:
- overeenkomen met de beschrijving van de verkoper en beschikken over de eigenschappen die deze heeft gemeld aan de koper in de vorm van een monster of een model;
- beschikken over de eigenschappen waarvan het billijk is dat een koper ze verwacht met het oog op de openbare verklaringen van de verkoper, de producent of diens vertegenwoordiger, met name in publicaties of op het etiket;

2 Beschikken over de kenmerken die in onderling overleg tussen de partijen zijn bepaald of geschikt zijn voor elk bijzonder gebruik dat de koper wenst en waarvan de verkoper kennis heeft gegeven en dat hij heeft aanvaard".


Artikel L 217-12 van de Code de la Consommation (Franse consumentenwetgeving):

Juridische stappen vanwege niet-conformiteit verjaren na twee jaar te rekenen vanaf de levering van het product.

Op vlak van de wettelijke conformiteitsgarantie kan de Klant:
- profiteren van een termijn van twee jaar vanaf de levering van het Product om in te gaan tegen PLACE DES TENDANCES, de verkoper;
- kiezen voor de herstelling of de vervanging van het Product, onder voorbehoud van de kostenvoorwaarden voorzien door artikel L 217-9 van de Code de la Consommation (Franse consumentenwetgeving);
- gedurende twee jaar na de levering van het Product het bewijs van het conformiteitsgebrek overmaken.

De wettelijke conformiteitsgarantie wordt los van de eventueel toegekende commerciële garantie toegepast. Daarnaast kan de Klant beslissen om de garantie tegen verborgen gebreken van het gekochte Product in te roepen, volgens artikel 1641 van de Code Civil (Frans Burgerlijk Wetboek). Hij kan in dat opzicht kiezen om de verkoop te ontbinden of om een verlaging van de verkoopprijs te ontvangen, overeenkomstig artikel 1644 van het Frans Burgerlijk Wetboek.

In het kader van de wettelijke conformiteitsgarantie verbindt PLACE DES TENDANCES zich ertoe, naar keuze van de Klant:
om het Product te herstellen;
om het Product te vervangen door een identiek product in functie van de beschikbare voorraden;

Overeenkomstig artikel L 217-9 van de Code de la Consommation (Franse consumentenwetgeving) kan de Vennootschap de keuze van de Klant niet uitvoeren indien deze keuze een buitensporige kost ten opzichte van de andere keuze met zich meebrengt, rekening houdend met de waarde van het goed of de significantie van het gebrek. De Vennootschap dient in dat geval, behalve indien dit onmogelijk is, over te gaan tot de oplossing die de Klant niet gekozen heeft.

Indien, overeenkomstig artikel L 217-10 van de Code de la Consommation (Franse consumentenwetgeving), het Product niet hersteld of vervangen kan worden of indien de gevraagde, voorgestelde of overeengekomen oplossing, overeenkomstig de bovenstaande paragraaf, niet uitgevoerd kan worden binnen de maand na zijn klacht kan de Vennootschap:

de prijs van het Product ten de mogelijke leverings- en retourkosten terug betalen, indien het niet mogelijk is om het Product te vervangen;
- de gegevens van de fabrikant of verdeler van het Product aan de Klant overmaken.


10.2 Garantie tegen verborgen gebreken

Artikel 1641 van de Code Civil (Frans Burgerlijk Wetboek):


"De verkoper moet garant staan voor verborgen gebreken in het verkochte product die zorgen dat het niet kan worden gebruikt waarvoor het is bedoeld, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper het product niet had gekocht of er minder voor had willen betalen, als hij daarvan op de hoogte was geweest."

Artikel 1648 alinea 1 van de Code Civil (Frans Burgerlijk Wetboek):

"Juridische stappen ten gevolge van koopvernietigende gebreken moeten door de koper binnen twee jaar worden ondernomen te rekenen vanaf de ontdekking van het gebrek."

Artikel 11 - Privacybeleid

PLACE DES TENDANCES verbindt zich ertoe zo open en transparant mogelijk te zijn en de Klant alle nodige informatie te verstrekken over de manier waarop zijn Persoonlijke gegevens (zoals deze term wordt gedefinieerd in ons Privacybeleid) worden verzameld, gebruikt en beschermd tijdens zijn bezoeken aan de Site.

Voor meer informatie kunt u ons privacybeleid HIER lezen.

Artikel 12 - Klantenservice

In geval van moeilijkheden tijdens het bestellen of leveren van de Producten, kan de Klant contact opnemen met de klantenservice om een minnelijke schikking te vragen:
- telefonisch op het nummer +33 (0)1 41 83 97 77, van maandag tot zaterdag 9 tot 19 uur (CET), zaterdag 9 tot 17 uur (CET),
- per e-mail op het adres serviceclient@placedestendances.com,
- via het onlineformulier op deze link
- per post naar 110 bis avenue du Général Leclerc, 93500 Pantin, FRANKRIJK
Artikel 13 - Bemiddeling

In overeenstemming met de bepalingen van artikel L 616-1 van de Code de la Consommation (Franse consumentenwetgeving), wordt de Klant ervan op de hoogte gebracht dat, in geval van een klacht die niet in der minne kan worden geschikt door de Klantenservice van PLACE DES TENDANCES en na voorafgaande schriftelijke actie van de Klant die niet minder dan een jaar tevreden is, hij kosteloos een beroep kan doen op een bemiddelingsdienst.


PLACE DES TENDANCES sluit zich zo aan bij de dienst van de e-commerce-bemiddelaar van de FEVAD (Fédération du e-commerce et de la vente à distance) met de volgende contactgegevens: 60 rue la Boétie, 75008 Parijs , Frankrijk - http://www.mediateurfevad.fr


Voor meer info over voorlegging aan de Ombudsman kan de Klant terecht op https://www.mediateurfevad.fr/index.php/espace-consommateur/


In overeenstemming met de Europese Verordening nr. 524/2013 heeft de Klant ook de mogelijkheid om het platform voor online geschillenbeslechting te betreden via het volgende adres: https://ec.europa.eu/consumers/odr/Artikel 14 - Toepasselijk recht en geldende jurisdictie

Op de onderhavige Voorwaarden is het Franse recht van toepassing. Bij gebrek aan een minnelijke schikking vallen de geschillen onder de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde Franse rechtbanken, ondanks het grote aantal verweerders en/of het beroep dat op de garantie wordt gedaan, zelfs voor de dringende of de conservatoire procedures in kort geding of op verzoek.