X
Hallo, 
Wij hebben uw winkelmandje bewaard met de laatste artikelen die u hebt toegevoegd. 
U kunt deze op elk moment ophalen en uw aankoop afronden!
Hallo, 
Wij hebben uw winkelmandje bewaard met de laatste artikelen die u hebt toegevoegd. 
U te identificeren of uw account te maken en uw aankoop afronden!
We hebben ons privacybeleid bijgewerkt om de bescherming van uw persoonsgegevens te blijven verbeteren. Meer weten.
X
Hallo, 
Wij hebben uw winkelmandje bewaard met de laatste artikelen die u hebt toegevoegd. 
U kunt deze op elk moment ophalen en uw aankoop afronden!
Hallo, 
Wij hebben uw winkelmandje bewaard met de laatste artikelen die u hebt toegevoegd. 
U te identificeren of uw account te maken en uw aankoop afronden!
We hebben ons privacybeleid bijgewerkt om de bescherming van uw persoonsgegevens te blijven verbeteren. Meer weten.

Algemene gebruiksvoorwaarden voor het programma voor trouwe klanten van de Club Trendy

Place des Tendances Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 750.000 euro, gevestigd 102 rue de Provence, 75008 PARIJS, ingeschreven in het handelsregister van Nanterre onder nummer 493 264 527, biedt een programma voor trouwe klanten (hierna het ""Programma"") .

1. Kenmerken van het Programma Club Trendy 
Het Programma voor trouwe klanten van Club Trendy dat Place des Tendances aanbiedt, heeft tot doel om de leden van het Programma van Club Trendy (hierna de ""Leden"") te laten profiteren van de hieronder beschreven voordelen bij hun aankoop op Place des Tendances. 

2. Lid worden van het Programma voor trouwe klanten van Club Trendy
U wordt automatisch lid van het programma van Club Trendy als u een klantenaccount maakt op de site www.placedestendances.com. Voor klanten van de site www.placedestendances.com (hierna ""Klanten"") die al een klantenaccount hebben geopend, is het lidmaatschap automatisch vanaf de start van het Programma en worden met terugwerkende kracht de aankopen meegenomen in de 6 (zes) maanden voorafgaand aan het lidmaatschap van de klant. Het lidmaatschap van het programma van Club Trendy is gratis. Hiervan kunnen alle fysieke volwassen personen profiteren die in Frankrijk en Corsica zijn gevestigd. Bedrijven, verenigingen en groepen kunnen zich niet inschrijven voor en niet profiteren van het Programma. Bij het lidmaatschap van het Programma wordt geen fysieke klantenkaart en geen kaartnummer verstrekt. 

3. Principe van het Programma voor trouwe klanten van Club Trendy
De leden van het Programma verzamelen loyaliteitspunten bij hun bestellingen op de site www.placedestendances.com. Als het Lid over een voldoende groot puntenkapitaal beschikt, kan hij profiteren van kortingen en voordelen conform de verzamelde punten en zijn status, zoals wordt beschreven in artikel 6 van dit document. 

4. Verificatie en herkenning van Leden
Elk Lid van het Programma kan zijn identiteit op de site aangeven met het gebruikelijke profiel (Login/e-mail en wachtwoord) om te worden herkend als Lid en vervolgens te profiteren van de bijbehorende voordelen. Het is de verantwoordelijkheid van het Lid om de identiteitsgegevens vertrouwelijk te houden. Er wordt gewaarschuwd voor de mogelijke risico's. Place des Tendances kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het in gebreke blijven van het Lid in dit opzicht. 

5. Punten inwisselen
  5.1. Regels voor verkrijgen van punten
Het Lid begint met het verzamelen van de Mod's-loyaliteitspunten vanaf de eerste bestelling via de website, in de periode van 6 (zes) maanden voor de start van het Programma of het lidmaatschap van een nieuwe klant. De geldigheidsperiode van de loyaliteitspunten is 6 (zes) maanden vanaf het einde van de maand waarin ze zijn gegenereerd. 

Elk artikel dat op de site van Place des Tendances wordt gekocht, geeft recht op een bepaald aantal loyaliteitspunten. Het staat Place des Tendances vrij om activiteiten, tijdsgebonden of permanent, voor een groot publiek of gericht, te beheren waarmee het aantal loyaliteitspunten dat samenhangt met de aankoop van een artikel omhoog of omlaag wordt bijgesteld. Indien van toepassing, worden de Leden met alle mogelijke middelen hiervan op de hoogte gesteld. Op het moment van het schrijven van dit document geeft elke euro aankoop gratis recht op één loyaliteitspunt. 

De methode voor het verkrijgen van de toegestane punten wordt vrij gedefinieerd door Place des Tendances die dit op elk gewenst moment en naar eigen oordeel kan wijzigen. Leden worden vervolgens op alle mogelijke manieren op de hoogte gesteld van de nieuwe methode. 

Bij elke geregistreerde aankoop wordt het account van het Lid automatisch gecrediteerd met het totale aantal loyaliteitspunten dat overeenkomt met de nieuw aankoop. Het puntentegoed is echter pas van kracht na validering van de betaling. Als een artikel wordt geruild, wordt het aantal punten niet een tweede keer bijgewerkt. Bij het annuleren van een bestelling en/of restitutie behoudt Place des Tendances zich het recht voor om de punten in het account van het Lid te schrappen.

  5.2. Berekening van afronding
Er kan slechts een geheel aantal punten worden gecrediteerd. Als de omrekening van euro's/loyaliteitspunten een decimaal getal oplevert, is het aantal gecrediteerde loyaliteitspunten het gehele getal dat direct eronder ligt als het getal achter de komma lager is dan 5, en het gehele getal dat direct erboven ligt als het getal achter de komma gelijk is aan of hoger is dan 5. Bijvoorbeeld: 120,40 euro aan aankopen bij Place des Tendances geeft een tegoed van 120 loyaliteitspunten. Een uitgave van 120,50 euro geeft daarentegen een tegoed van 121 loyaliteitspunten. 

  5.3. Account bekijken en geldigheid van punten
Als het Lid zijn account opent op Place des Tendances, kan hij de bestelhistorie bekijken en het saldo met loyaliteitspunten. Ook ontvangt het Lid bij elke bestelling een e-mail ter bevestiging van de bestelling waarin ook het aantal gegenereerde loyaliteitspunten wordt vermeld van de desbetreffende bestelling en het totale puntenaantal. 

De loyaliteitspunten zijn 6 (zes) maanden geldig na afloop van de maand waarin ze zijn gegenereerd. Zodra een aankoop is gedaan en de betaling is gevalideerd, worden de gegenereerde loyaliteitspunten opgeteld bij het account van het Lid. Aan het einde van elke maand wordt het account van het Lid bijgewerkt met de vervallen punten en wordt de berekening van de loyaliteitspunten geactualiseerd door de punten te schrappen die in de loop van maand 6 zijn gegenereerd en ongeldig zijn geworden. Als het lid op 10 januari 70 punten verzamelt voor zijn account, worden deze afgetrokken van het totale aantal loyaliteitspunten aan het einde van de maand juli. 


6. Drie statussen in het Programma voor trouwe klanten

Het Programma voor trouwe klanten van Club Trendy kent 3 statussen:

Lid van de Club Trendy: klant die bij een bestelling loyaliteitspunten ontvangt. Het puntensaldo dat de afgelopen 6 maanden is verzameld is lager dan 299 loyaliteitspunten. Privilège-lid: klant waarvan het puntensaldo tussen 300 en 499 loyaliteitspunten ligt. Premium-lid: klant waarvan het puntensaldo boven de 500 loyaliteitspunten ligt of daaraan gelijk is. 

Het Lid profiteert alleen van een speciale status tijdens de periode waarin hij beschikt over het aantal loyaliteitspunten dat voor de status is vereist. Aan het einde van elke maand, na het bijwerken van het puntensaldo met betrekking tot de geldigheidsperiode, is het mogelijk dat het Lid een minder gunstige status krijgt. In dat geval wordt dat gemeld in een e-mail. Een hogere status wordt echter meteen van kracht nadat een nieuwe aankoop van het Lid voldoende loyaliteitspunten genereert om naar een hogere status te gaan. In voorkomende gevallen wordt het Lid op de hoogte gesteld via een e-mail. 

Elke status geeft recht op verschillende voordelen:

Lid van Club Trendy: geen voordeel.

Privilège-lid:
- Een DIRECTE korting van 5% op al uw aankopen, die het hele jaar geldt met uitzondering van de uitverkoop. Aanbod niet cumulabel.
- Een DIRECTE korting van 10% op alle beauty producten (behalve Dyson & Christian Louboutin Beauté), die het hele jaar geldt met uitzondering van doorgestreepte prijzen.
- Preferentiële tarieven voor Chronopost en Colissimo International levering.
- Een voorpremière voor besloten uitverkoop.
- Toegang tot aantrekkelijke tarieven en nieuwe merken in de voorpremière.
- En nieuwe verrassingen om het hele jaar door te ontdekken.

Premium-lid:
- Een DIRECTE korting van 10% op al uw aankopen, die het hele jaar geldt met uitzondering van de uitverkoop. Aanbod niet cumulabel.
- Een DIRECTE korting van 20% op alle beauty producten (behalve Dyson & Christian Louboutin Beauté), die het hele jaar geldt met uitzondering van doorgestreepte prijzen.
- De verzendkosten aangeboden voor Chronopost en Colissimo International levering.
- Voor bestellingen boven 150 euro VIP-bezorging en Chrono RDV in Parijs en Ile de France voor gemeenten die in aanmerking komen voor deze service.
- Toegang tot voorpremière voor besloten uitverkoop.
- Toegang tot aantrekkelijke tarieven en nieuwe merken in de voorpremière.
- En nieuwe verrassingen om het hele jaar door te ontdekken.


7.Divers
Verkoop, aankoop, provisie, ruilen en omwisselen van loyaliteitspunten is strikt verboden.
Place des Tendances wijst alle verantwoordelijkheid van de hand bij frauduleuze toepassing of misbruik van de loyaliteitspunten en/of schending van de huidige algemene gebruiksvoorwaarden, en behoudt zich het recht voor om alle acties te ondernemen die het bedrijf nuttig acht om zijn belangen te beschermen.
Het bedrijf kan op elk moment besluiten om de huidige algemene gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Ook kan het Programma voor trouwe klanten worden verkort, onderbroken of beëindigd. Als dat van toepassing is, wordt dit op alle mogelijke manieren gemeld aan de Leden.
Bij beëindigen van het Programma voor trouwe klanten op initiatief van Place des Tendances, kunnen de punten die op het account van het Lid zijn verzameld  nog gedurende 6 maanden na de laatste bestelling van het Lid worden gebruikt. Daarna gaan de punten definitief verloren.
Alle toepassingen van het Programma Club Trendy die in strijd zijn met de huidige algemene gebruiksvoorwaarden, kunnen worden bestraft met onmiddellijke annulering, op initiatief van Place des Tendances, van de lidstatus van de klant, van de voordelen, met afsluiting van het account en verwijdering van alle verzamelde loyaliteitspunten, zonder dat het Lid aanspraak kan maken op een schadevergoeding van welke aard dan ook.
Conform de wet nr 78-17  over gegevensverwerking en rechten dd 6 januari 1978, heeft elk Lid het recht van toegang, rectificatie, opvragen, en op verwijdering van zijn gegevens door te klikken op de link Contact in het gedeelte Hulp-Contact van de site of door een brief met een identiteitsbewijs te sturen naar: Place des Tendances - Service Clients - 110 bis avenue du Général Leclerc - 93506 Pantin Cedex.
Het lidmaatschap van het Programma voor trouwe klanten is afhankelijk van het zonder reserve accepteren van de huidige algemene gebruiksvoorwaarden. Place des Tendances beslist uiteindelijk over alle geschillen met betrekking tot de interpretatie en de toepassing van de huidige algemene gebruiksvoorwaarden.